Klaster Potiskog Regiona

O nama

KLASTER POTISKOG REGIONA ujedinjuje privredne subjekte Potisja sa ciljem uspostavljanja saradnje sa drugim subjektima radi ostvarivanja ciljeva u oblasti turizma, kulture, multikulturalnosti, negovanja tradicije, polјoprivrede, zaštite životne sredine, preduzetništva, oporavka i razvoja ruralnih područja i očuvanja i razvijanja svesti o bogatstvu i potrebi očuvanja duhovnih i fizičkih vrednosti u ovog regiona..

 • Turizam
 • Kultura
 • Multikulturalnost
 • Negovanje tradicije
 • Poljoprivreda
 • Preduzetništvo

Potisje

Reka Tisa je najveća pritoka Dunava i ujedno najveća reka Panonske nizije.

Nastaje spajanjem Bele i Crne Tise kod mesta Rahov u Ukrajini, u oblasti zapadne podgorine Karpata. Osim Ukrajine, protiče kroz Rumuniju, Slovačku i Mađarsku,da bi šest kilometara nizvodno od Segedina konačno stigla do naše zemlje, kroz koju protiče dužinom od 164 km i gde se uliva u Dunav kod Slankamena.

Na teritoriji Srbije (Vojvodine) prima šest pritoka – tri sa desne i dve sa leve strane toka: Kereš, Zlatica, Budžak (Ađanska bara), Čik, Jegrička i Begej. Plovna je 532 km, što predstavlja skoro polovinu ukupnog toka. Bačkim kanalom povezana je sa Dunavom a Bečejskim sa Tamišom.

 

Rečno korito Tise je prirodna granica između Banata i Bačke.

Zanimljivo je da se većina naselja i gradova nalaze sa desne, bačke strane. Posebnost ovih gradova je prelepa klasična panonska urbana i ruralna arhitektura, kao i brojni letnjikovci i dvorci nekadašnjih vojvođanskih veleposednika. Obale su po pravilu uređene sa obaveznim štrandovima i restoranima.

Na desnoj strani su Kanjiža, Senta, Ada, Bečej, Novi Bečej i Titel, dok su na levoj strani Novi Kneževac i Čoka (jedini opštinski centar u Potisju koji se ne nalazi neposredno uz obalu Tise). Kanjiža je zbog svojih termomineralnih izvora poznati banjski centar. Čoka je vinogradarski kraj i čuvena po proizvodnji vina, kao i Biserno ostrvo kod Novog Bečeja, gde se gaji čuvena vinova loza Muškat Krokan, koja osim u Alžiru uspeva samo ovde.

 

S druge strane, priroda je obilno podarila Potisje.

Reka sa izrazito meandrirajućim tokom kroz ravnicu kreirala je brojna prirodna, vlažna staništa bogatog biodiverziteta. Dominiraju plavne šume topole, jasena, bagrema i vrbe, močvare, ribnjaci i stepske livade.

Posebno se ističe diverzitet ptica, pa je tako duž toka Tise kroz Srbiju inventarisano četiri IBA areala (područja od međunarodnog značaja za ptice): Bečejski ribnjak, Park prirode „Jegrička“, Rezervat prirode „Slano Kopovo“ i Titelski breg.

Drugo veliko bogatstvo Tise je ihtiofauna gde dominiraju šaran, som, smuđ i karaš. Privredni i sportski ribolov je razvijen duž celog toka.

 

Tiski cvet

Svake godine, krajem proleća i početkom leta, na Tisi se javljaju milioni jedinki tiskog cveta (Palingenia longicauda), najveće vrste vodenog cveta u Evropi. Larve tri godine žive na dnu reke, dok konačno ne izađu na površinu gde se mužjaci mitare a ženke legu. Neposredno pre zalaska sunca počinje božanstven svadbeni ples, tzv. “cvetanje”, i površina reke oživi. Nakon parenja, ženke polažu jaja koja polako tonu na dno.


 

Galerija

 • Sve slike
 • Sajam
 • Edukacija
 • Izložba
 • Promocija u Beogradu

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Sajam

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Predavanje "Potencijali za razvoj vinskog turizma"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Izložba "Kulturno nasleđe Srba u Potisju"

Vinofest Potisja 17.10.2020

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Promocija manifestacije Vinofest Potisja u Beogradu

Štandovi

Najnovije vesti

Izložba

Srpsko kulturno nasleđe Potisja

24.11.2022. godine u 17:00 časova u Domu kulture Novi Bečej

Izložba i promocija publikacije KULTURNA BAŠTINA SRBA U POTISJU - znamenite ličnosti, održaće se u 24.11.2022. godine u 17:00 časova u Domu kulture Novi Bečej.

Izložba je posvećena znamenitim ličnostima ove regije, ljudima koji ovde rodili, živeli, stvarali ili vode poreklo sa ovih prostora. Autor publikacije i izložbe je Nemanja Karapandžić, kustos - istoričar Gradskog muzeja u Bečeju. Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnosa s verskim zajednicama.

Najava Vinofesta potisja u Beogradu, 05. septembra 2020. na savskoj promenadi

Na Savskoj promenadi će se 5. Septembra 2020. održati promocija "Vinofesta Potisja".

Klaster Potiskog regiona u saradnji sa turističkim oprganizacijama Vojvodine i opštine Novi Bečej, u subotu, 17. oktobra, od 11 do 17 časova na prostoru između Doma kulture i parka u Novom Bečeju, organizuje „VINOFEST POTISJA“, svojevrsnu prezentaciju vina i vinogradarstva koja će okupiti oko 20 vinarija iz Vojvodine. Pored prezentacije i degustacije vina, posetioci će imati priliku da prisustvuju i predavanju, odnosno izložbi u Domu kulture opštine Novi Bečej.

Kontakt

Adresa:

Petra Drapšina 84
23272 Novi Bečej

Email:

klasterpotisje@gmail.com

Loading
Your message has been sent. Thank you!